Dobrodošli

Dobrodošli na sajt Univerziteta "UNION - Nikola Tesla" Sve informacije o upisu na osnovne i master studije u školskoj 2016/17 godini možete dobiti na brojeve telefona 011/2180-143, 2180-287, 2180-271, Informacije o uslovima upisa, ceni studija i prijemnom ispitu možete pronaći

Ovde

O Univerzitetu

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ osnovan je sa ciljem da omogući zakonito funkcionisanje fakulteta bez svojstva pravnog lica, kao i fakulteta sa svojstvom pravnog lica u njegovom sastavu u skladu sa zajedničkim evropskim tradicijama i vrednostima Republike Srbije. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima, potencijalno otvarajući prostor za multidiciplinarne studije.
Univerzitet akredituje studijske programe osnovnih akademskih studija u teničko-tehnološkom polju i to: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno-humanističkom: Predzetnički biznis i menadžment nekretnina,  Međunarodna politika i bezbednost a u prirodno-matematičkom: Zaštita životne sredine.
Na Univerzitetu se akredituju studijski programi  master akademske studije u tehničko-tehnološkom polju: Opšte građevinarstvo, Organizacija i tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata i Arhitektura i urbanizam; u društveno-humanističkom polju: Menadžment i preduzetništvo, Međunarodna politika i bezbednost, a u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine
Univerzitet akredituje studijske programe doktorskih studija i to u tehničko-tehnološkom polju: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno-humanističkom polju: Menadžment održivog razvoja, Međunarodna politika i bezbednost a u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine.
Shodno napred navedenom Univerzitet je nosilac aktivnosti u međunarodnoj saradnji, a u odnosima sa domaćim licima istupa u interesu članica, organizacionih jedinica, radi ostvarivanja i zaštite njihovih interesa. Univerzitet vrši zakonom poverene funkcije i vodi evidencije za koje je nadležan. Univerzitet je otvoren za pristup novih članova koji, u skladu sa zakonom, budu akreditovani, te tako da trenutno broji 5 fakulteta bez svojstva pravnog lica, a po završenoj reakreditaciji imaće 4 fakulteta bez svojstva pravnog lica .
Svojim aktivnostima Univerzitet obezbeđuje da članovi u realizaciji studijskih programa ostvare propisane standarde i obezbede studentima odgovarajući kvalitet obrazovanja predviđen standardima.
Univerzitet preko postupka izbora u zvanje nastavnika obezbeđuje angažovanje nastavnika koji su kompetentni za odgovarajuće oblasti. Univerzitet prati i analizira angažovanje nastavnika i saradnika i preduzima mere za koje je nadležan u cilju obezbeđenja kvaliteta.
Univerzitet prati primenu propisa i ukazuje na nedostatke i preduzima mere u cilju obezbeđenja zakonitosti, u granicama svojih ovlašćenja. On prati primenu propisa i daje predloge nadležnim državnim organima za njihovu promenu. Učestvuje u radu Konferencije univerziteta i preko nje usklađuje ostvarivanje svojih funkcija sa drugim univerzitetima u Srbiji.

Nastavak Texta

Copyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality